gent

Gent nostra

JOANA DE TOLOSA
Cap a allà el segle XIII, els antics convents i monestirs de religiosos van veure néixer a redós seu grups de dones pietoses que, seguint l’esperit de l’orde que les emparava, vivien en comunitat i fins i tot es comprometien amb vincles religiosos.

També els carmelites experimentaren aquest fenomen socio-religiós i es formaren molts beateris —nom que identificava aquestes comunitats femenines— a l’ombra dels nostres convents. Un dels més coneguts va ser el que donà origen al convent de l’Encarnació, en el qual, anys més tard, havia d’ingressar la futura reformadora de l’orde del Carme: Teresa d’Àvila.

Els beateris del Carmel van subsistir amb aquesta manca de concreció jurídica fins l’any 1452 quan el llavors General de l’Orde, el beat Joan Soreth, va aconseguir de Roma de seva legalització i regularitzà els futurs monestirs de monges i l’Orde Tercer, per als seglars.

Quan els carmelites s’estengueren per Europa, al deixar Palestina a causa del perill musulmà, entre altres punts s’instal·laren a Tolosa (França). En aquesta ciutat havia nascut, a començaments d’aquell segle XIII, Joana, noia pietosa que procedia d’una família noble del Regne de Navarra. Quan els carmelites vingueren a Tolosa, Joana va demanar poder viure agregada a l’Orde, no se sap ben bé si com a monja o com a terciària. Vivia en una petita ermita, al costat del convent, d’una manera austera i dedicada a la pregària. Va morir l’any 1286. La devoció popular per aquella religiosa es va estendre molt aviat i era tinguda com a model de santedat.

Quasi dos-cents anys més tard, les seves relíquies es van col·locar a l’església del Carme de Tolosa. Finalment, l’any 1895, Lleó XIII va proclamar la seva beatificació.

La seva actitud espiritual era la pròpia del seu temps: una profunda devoció per la Mare de Déu, motiu de la seva aproximació al Carmel, i una entrega total per amor a Jesucrist.

RETORN

joana de tolosa

D'un fresc d'un relicari carmelità de San Felice de Brèscia (Itàlia)

carmel

Capella del Carmel de Tolosa
La resta del convent va quedar destruit durant la Revolució Francesa.