gent

Gent nostra

EDITH STEIN
Patrona d'Europa
Juntament amb santa Brígida de Suècia i santa Caterina de Siena, la santa carmelitana, Teresa Beneta de la Creu en la vida religiosa, ha estat proclamada patrona d’Europa pel Sínode dels Bisbes que tingué lloc a Roma el passat mes d’octubre.
Encara que els passos que dóna l’Església respecte al paper que ha de tenir la dona en el seu si són sempre molt tímits, el cas és que aquesta vegada ha volgut deixar palesa la influència que aquesta arriba a tenir com protagonista del seu temps.
Així, tenim que tant Caterina com Brígida foren persones d’un ferm testimoniatge cristià a la seva època. Santa Caterina de Siena fou impulsora de l’apropament de les dues parts en què el Cisma havia dividit l’Església i del retorn del Papa a Roma, després de la seva estada a Avinyó. Viatgera i molt activa, és també molt coneguda per la seva experiència mística.
També conegué aquesta experiència mística santa Brígida de Suècia i, en els seus nombrosos viatges d’apostolat per tot Europa, fomentà la fundació de molts monestirs masculins i femenins.
Les dues amb el seu caràcter i la seva acció van ser decisives en les seves societats del segle XIV.
Amb elles, Edith Stein, tot just proclamada santa fa uns mesos, és reconeguda com a mirall pels homes i dones europeus del nostre temps. Una vida ben diferent de les seves companyes de patronatge però no menys intensa. El seu pelegrinar, el seu viatjar, és un camí interior que la mena des d’una joventut inquieta en busca de la veritat fins a la seva conversió i posterior entrada en el Carmel. Una filòsofa que s’interna en la mística de santa Teresa i la transforma en una enamorada de la única Veritat: el Crist que s’ha revelat als humils.
Així doncs, als fins ara patrons de la vella Europa, sants Benet, Ciril i Metodi, s’ajunten aquestes tres dones, i tots plegats ens desafien amb el seu obrar, ens alerten contra les comoditats i immovilismes i ens repten a treballar pel Regne tal com ells ho van fer.

Butlletí CC. Num. 20. Desembre 1999

RETORN

edith stein