PORTAL    HISTÒRIA    CONVENTS   MONGES   FAMÍLIA CARMELITANA   LA NOSTRA GENT   FORMACIÓ   ENLLAÇOS   CONTACTE   ÀLBUM FOTOGRÀFIC

Beatificacions de Tarragona (2013) i Roma (2007)

El dia 13 d’octubre de 2013 es va celebrar a Tarragona la beatificació de més de 500 màrtirs (bisbes, preveres, religiosos i laics), que van morir en els tràgics fets relacionats amb la guerra civil de 1936. Entre aquests hi ha 11 carmelites descalços que van donar la vida a Tarragona i a Lleida, i que s’afegeixen als 14 que ja van ser beatificats l’any 2007 a Roma. També van ser beatificats 4 Germans Carmelites de l’Ensenyament, congregació fundada al segle XIX pel beat Francesc Palau, carmelita descalç català, que també van morir a Tarragona, així com un prevere de la diòcesi d’Urgell, germà d’un dels carmelites descalços.


BREU REFERÈNCIA BIOGRÀFICA
DELS RELIGIOSOS CARMELITES MÀRTIRS

Català

Beatificaciones de Tarragona (2013) y Roma (2007)

El día 13 de octubre de 2013 se celebró en Tarragona la beatificación de más de 500 mártires (obispos, sacerdotes, religiosos y laicos), que murieron en els trágicos sucesos relacionados con la guerra civil de 1936. Entre ellos hay 11 carmelitas descalzos que dieron su vida en Tarragona y Lleida, y que se añaden a los 14 que ya fueron beatificados el año 2007 en Roma. También fueron beatificados 4 Hermanos Carmelitas de la Enseñanza, congregación fundada en el siglo XIX por el beato Francesc Palau, carmelita descalzo catalán, que también murieron en Tarragona, así como también un sacerdote de la diócesis de Urgell, hermano de uno de los carmelitas descalzos.

BREVE REFERENCIA BIOGRAFICA
DE LOS RELIGIOSOS CARMELITAS MÁRTIRES

Castellano